سپیدرود محکوم شد

به گزارش ورزش سه و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت علی ابراهیمی خراط از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت 100 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته تعیین وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه تکلیفی نیست.

با توجه به شکایت فریدون فضلی از باشگاه صنایع سمنان (هف سمنان سابق)، این باشگاه به پرداخت 50 میلیون ریال بابت قسمتی از خواسته در حق خواهان محکوم شد. درباره خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

منبع : ورزش3